Logo-10.png

Personvernerklæring for selskapet Cocreate Careers

(sist oppdatert: 21.08.2020)
 

1. Behandlingsansvarlig

Cocreate Careers er på vegne av selskapet Cocreate Careers behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Ved profildannelse, vil vi lagre prosjektaktiviteten i plattformen til bruk for interne beslutningsprosesser rundt virksomheten og for optimalisering av tjenesten
 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 
 

4. Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.

 

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Annet grunnlag for behandlingen er knyttet til å skape en sikker tjeneste og brukeropplevelse av våre tjenester. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.
 

5. Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: https://www.cocreatecareers.com/cookies

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 
 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.
 

8. Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, fungerende som daglig leder i oppstartsfasen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.
 

10. Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Dessuten vil Cocreate Careers kontinuerlig ivareta dine rettigheter og personvern gjennom å følge de retningslinjene og oppdateringene som til enhver tid gjelder
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
Cocreatecareer@gmail.com

Cocreate Careers