• Cocreate Careers

I møte med en kreativ student

Vi tok en nærmere prat med Benedicte på Spikersuppa i Oslo for å bli bedre kjent med en av studentene som følger en av testene våre. Gjennom intervjuet fikk vi et innblikk i hennes spennende hverdag.

Foto: Marcus Grünwald

Navn: Benedicte Hansen


Studiebakgrunn: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (KIF), Høyskolen Kristiania (2019-2021)

Stilling: Markedskoordinator og innholdsprodusent i Bookis
Forut nåværende studier på Høyskolen Kristiania har Benedicte tatt med seg mange erfaringer gjennom hennes reiser og tidligere utviklings - og filosofistudier i Vietnam og Argentina. I tillegg til et opphold i Danmark på en kunstskole for å studere teater, var det ikke overraskende at hun fant interesse for bachelorprogrammet KIF, som hun per tid er i tredje semester i. Kombinasjonen av nettopp det kreative og det forretningsmessige er det sjiktet som har appellert. Benedicte forklarer at hun i tillegg er veldig glad i å prate foran mennesker, prosjektledelse, og at studiet er med på å støtte opp under dette også.

Hun påpeker at hennes utdanningsinstitusjon, Høyskolen Kristiania er flinke til å dra inn selskaper, og at mange selskaper er gode på å gjøre seg selv tilgjengelige. Menon Economics er caseselskapet i et av emnene, Vekststrategi som Benedicte følger. Hun synes det er spennende at de får studere nærmere en viktig aktør som Menon, og legger ikke skjul på at det blir både gøy og utfordrende å finne frem til gode strategiske anbefalinger gjennom emnet.

Benedicte forklarer hvordan en mail til et annet selskap, Bookis, som ved en tidligere anledning hadde presentert selskapet på skolen, muliggjorde arbeidsforholdet hun har ved siden av studiet i dag. Hun fant fort interesse for Bookis, og etter kort tid kapret hun en spennende stilling som innholdsprodusent og markedskoordinator der. Hun fikk nylig æren av å bli SCRUM-master og synes det er stas å ha fått mer ansvar.


Bookis ble etablert i 2017, og har siden da bygd opp en nettbokhandel for kjøp og salg av både nye og brukte bøker. Selskapets bærekraftige forretningskonsept var noe av det som skapte incentiver for Benedicte til å sende en søknad. I dag jobber hun mye med innholdsproduksjon i selskapet og sier selv at hun følte hun vant «Gullbilletten» da hun fikk vite at hun fikk jobben. Det å få relevant arbeidserfaring tidlig er helt avgjørende, og jeg har for øvrig stor tro på det dere (Cocreate Careers) driver med er viktig for å bygge broer og erfaring.


Langsiktig ser hun for seg å arbeide tettere på produktutviklingen med bruk av innovasjonsmetodikkene og de kreative prosessene som blir lært gjennom bachelorstudiet. Blant annet sparringen med målgruppen og det å «reframe» situasjoner med bruk av Design Thinking er noe hun synes er nyttig å komme nærmere inn på.


Benedicte ser også frem til neste semester med praksisordningen gjennom studiet, og hun ønsker å se mulighetene for å benytte seg av ordningen til å investere mer tid i Bookis for å utvikle seg enda mer der. Arbeidserfaring og mulighet for å potensielt få anbefalinger fra prosjekteiere i prosjekter er noe Benedicte mener er like så viktig som gode akademiske karakterer.

«Jeg tror det å la studentene bygge opp porteføljer, utenom kun å vise til hva man har studert og hvilke karakterer man har fått, er kjempeviktig. Da kan man også vise at man har vært villig til å sette seg inn i mye spennende arbeid utenom skolen og vanlig jobb»

Imidlertid er Benedicte noe skeptisk til den korte varigheten av praksisordningen på 3 * 3 uker, fordi man ikke rekker å gjøre seg selv til en viktig ressurs ettersom mange selskapers onboardingsprosess ofte er like lange (eller lengre). Samtidig gleder hun seg til opplegget, men legger også frem at det å vise videre engasjement gjennom å levere mindre prosjekter, skrive rapporter og bygge opp portefølje som er relevant for den bedriften man har hatt praksisplass hos, vil være en smart løsning for å vise til mer.


Helt på tampen spør vi Benedicte om hvilke andre selskaper som det vil være interessant å gjøre en case ut av eller å få utfordringer fra. For hennes del handler det om å styrke opp hennes egen rolle i Bookis, samt å bygge mer erfaring og arbeid med grønn utvikling og bærekraft. Med det, så ser vi i Cocreate Careers utover horisonten og ser mange spennende muligheter som kan være med å styrke opp akkurat det.

Vi takker Benedicte for intervjuet og ønsker henne all lykke fremover i karrieren - og ikke minst, med caseoppgaven hun har foran seg i Vekststrategi med caseselskapet, Menon Economics.


#cocreatecareers #student #erfaringsgrunnlag

27 views
Logo-10.png