• Cocreate Careers

NAV-direktøren om konkrete tiltak for unge arbeidsledige


Direktør i NAV, Hans Christian Holte ytrer sin bekymring over den høye andelen unge arbeidssøkere - spesielt de som blir stående for lenge utenfor arbeid eller utdanning, kommer det frem i en artikkel hos VG. Spesielt CV-bygging kommer frem som et helt sentralt punkt for hva de unge kan gjøre selv, forteller Holte.

Bilde av Andrew NeelUnsplash


Vi har fulgt studenter som følger fag i vekst - og strategi på Høyskolen Kristiania i Oslo denne høsten, samt en noe lengre testperiode på Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen blant studenter i økonomi - og administrasjon. På Høyskolen Kristiania finner vi en

overveiende andel av studentene i testen som er motiverte til å knytte til seg flere case - og prosjektoppgaver fra næringslivet. Det samme gjelder på HVL.


Et sentralt poeng med testingen på de to institusjonene har vært å undersøke motivasjonsgrunnlaget blant unge studenter i Norge. Hva er det som driver dem, hva ønsker de og hvor bevisste er de om egen CV-bygging. Et spesielt interessant funn som kom frem i introduserende uke kan sees i sammenheng med hva Holte kommenterer overfor VG. Studentene er villige til å knytte til seg flere erfaringer gjennom prosjektarbeid, og flere peker også på muligheten for å arbeide med prosjekter av størrelser som går forbi omfanget av enkeltemner.


Imidlertid ser vi i Cocreate Careers gjennom innsiktsarbeidet at det er større grunn til å skape transparens i hva studenter faktisk arbeider med, samt åpne opp for flere aktører i næringslivet for å komme i kontakt med studentene på nye måter fremover. Skal vi tro Siv-Elisabeth Skjelbreds i en artikkel fra Khrono, så bør man også se nærmere på hvordan akademia, næringslivet og studentene samhandler. Skjelbred påpeker at bedrifter i det norske næringsliv kan mangle informasjon om hvilke kompetanse studentene og nyutdannede har, dermed kan det være grunn til å finne forbedringer for fremtiden.


I vår læreprosess for å bedre forstå hva studentene, institusjonene og bedriftene behøver, finner vi klare signaler på at det er ønskelig med en løsning som kobler dem bedre sammen.#cocreatecareers


8 views
Logo-10.png