• Cocreate Careers

Mangler studenter erfaring eller mangler arbeidsgiver informasjon om kompetansen til nyutdannede?

Cocreate Careers bruker høsten og vinteren til å gjennomføre testing på Høyskolen Kristiania og Høgskulen på Vestlandet (HVL). På hver begge institusjonene har kreative og dyktige studenter blitt koblet opp til to prosjekteiere som får studentenes bidrag, henholdsvis innen strategi på Kristiania og forretningsutvikling av et innovativt konsept som et forprosjekt på HVL.

Sentralt for oss i Cocreate Careers er betydningen av å skape transparens i arbeidsinnsatsen til den enkelte student gjennom studieløpet. Vi mener dette ikke er på langt nær godt tilrettelagt for, slik at dagens nyutdannede kommer raskere ut i jobb.

Erfaringsgrunnlaget spiller en sentral rolle for hvorvidt nyutdannede får relevante arbeidsmuligheter. Alle kan ikke få et internship - det er det ikke kapasitet til. Vi utfordrer dermed hvordan akademia og næringslivet samhandler for å imøtekomme et endret arbeidsmarked der etterspørselen etter relevant erfaring og kompetanse stadig øker.


Dette poenget viser VG til i en artikkel publisert 09.oktober. Ut fra en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som VG viser til, er spesielt masterstudenter som har tatt realfag skadelidende. Etter et halvt år etter endt utdanning er hele 16 prosent av realistene uten jobb.

Bilde av Joshua HoehneUnsplash

Listen over arbeidsledigheten et halvt år etter endt masterutdanning fordeles slik:

• Lærerutdanninger 2,3 prosent

• Helse og sosialfag 3,7 prosent

• Økonomiske og administrative fag 5,2 prosent

• Teknologiske fag 6,7 prosent

• Samfunnsfag 7,2 prosent

• Juridiske fag 9,0 prosent

• Humanistiske og estetiske fag 9,3 prosent

VG viser til hva forsker ved NIFU, Siv-Elisabeth Skjelbred forteller til Khrono om at den høye arbeidsledigheten - særlig blant realistene, kan dette skyldes at arbeidsgivere ikke har nok informasjon om hvilken kompetanse de nyutdannede har.

Vi i Cocreate Careers oppfordrer til å se nærmere på hvorvidt mangelen på informasjon om kompetansen til nyutdannede resulterer til nettopp dette. At arbeidsgiverne ikke er bevisste om dagens studenters kompetanse er intet mindre enn en effekt av et system som ikke skaper transparens i hva den enkelte student produserer gjennom studietiden.

Fanges arbeidsinnsatsen opp i løpet av studietiden, så bevisstgjør vi også kompetansemulighetene som ligger hos studentene ut til næringslivet. Samfunnet ønsker å nyte fordeler av en høyt utdannet befolkning, og da må vi som samfunn også være i stand til å samskape den kompetansen som blir etterspurt gjennom å bygge flere erfaringer.

I løpet av innsiktsarbeidet gjennom testene på Høyskolen Kristiania og HVL, stilte vi noen spørsmål til studentene som er med i testen. En vesentlig andel av respondentene som deltok i den innledende undersøkelsen rapporterer at de ikke var klar over at emner som kobler næringslivet inn gjennom caser og prosjektarbeid faktisk kan bygges som en del av CV-grunnlaget.

En forklaring på dette kan trolig skyldes at det oppleves som obligatorisk å gjennomføre for studiepoeng og at det ikke foreligger noen form for dokumentasjon som kan understøtte arbeidsinnsatsen i det respektive emnet som fører til CV-bygging i utgangspunktet.

Cocreate Careers jobber metodisk fremover for å finne en god løsning. Vi nærmer oss også testenes avsluttende periode, og har dermed samlet viktig innsikt som kan være med å tilpasse en løsning som kommer både akademia og studentene, samt næringslivet til gode. Vi er ikke tjent med å ha mange nyutdannede i et lengre gap mellom endt utdanning og relevant jobb, og det har alltid vært det vi i Cocreate Careers tar til sikte å gjøre noe med.#cocreatecareersLes VGs artikkel her

13 views

Recent Posts

See All
Logo-10.png