• Cocreate Careers

Tusenvis av nyutdannede uten jobb 6 måneder etter endt utdanningNordisk Institutt for Innovasjon og Forskning (NIFU) undersøkte nyutdannede i Norge sin situasjon i forbindelse med arbeid i 2019. Mangel på relevant arbeidserfaring er en av flere nøkkelfaktorer for hvorfor så mange bruker så lang tid på å finne sin plass i samfunnet etter endt utdanning. Om lag 50.000 nyutdannede avsluttet sine siste eksamener i 2018. Året før sto 4289 personer med en høyere utdanningsgrad fortsatt uten jobb, 6 måneder etter endt utdanning, viser Kandidatundersøkelsen til NIFU.


Følger vi saken til “Christer” som søkte 100 jobber i 2017, etter endt utdanning i psykologi på UiB i Bergen kan vi få nyutdannedes situasjon i perspektiv. Christer ble ikke kompensert med støtte fra NAV på grunn av hans lave inntekter de foregående årene som student, heller ingen jobb på grunn av mangel på erfaring. Om vi antar at nyutdannede bruker 6 måneder på å finne en relevant og fast jobb etter studiene, er det grunnlag for å tro at noen av disse i løpet av perioden vil måtte bli kompensert med sosial støtte etter å ha brukt opp sine likvide midler i perioden imellom. Om vi ekskluderer den midlertidige retten for studenter til å kombinere utdanning og dagpenger fra NAV i 2020 på grunn av pandemien og ser vekk fra 2020 årets situasjon, vil nyutdannede uten tilstrekkelig erfaring kunne bruke mye tid på å finne en relevant jobb. I går publiserte VG en sak om at flere unge trenger sosialhjelp i Oslo. Antallet mottakere under 30 år har økt med 13 prosent i 2020.


Om de nyutdannede uten arbeid i 2017 (4289) i verst tenkelig scenario skulle ha brukt opp sine aktiva og tømt kontoene sine i løpet av 6 måneder og tatt til seg sosialstønad fra NAV, ville denne gruppen kostet særdeles mange penger. Dog uten å ta hensyn til konsekvensene i livskvalitet, mental helse og potensielle feilansettelser i næringslivet. Det skildrer en fortelling fra flere sider. Næringslivet som ikke får et godt nok overblikksbilde over sine kandidater, studenter som havner mellom to stoler, og staten som må kompensere for sin nye generasjon arbeidstakere – blant annet.


Dette vil vi gjøre noe med.


Videre vil vi gi kudos til UiB som går inn med ytterligere midler for videreutvikling av prosjektet om en arbeidslivportal – Praksis i Arbeidsliv (PiA). Cocreate Careers inviterer til å dele våre erfaringer hittil. Skal vi finne gode løsninger, for samtlige studenter, må man se på hvordan man kan skape synergieffekter i gode idéer. Vi har våre betraktninger – stay tuned i vår reise gjennom #Impactstartup denne uken.#cocreatecareers
Les mer om saken i VG:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1BjkEq/flere-unge-trenger-sosialhjelp-i-oslo


Les mer om PiA:

https://slate.uib.no/post/praksis-i-arbeidsliv +

https://khrono.no/uib-betaler-nye-millioner-i-knudsenolsen-prosjekt/546252


Les om Christer i DN:

https://www.dn.no/arbeidsliv/hoyere-utdannelse/skole/talentutvikling/christer-25-har-sokt-100-jobber-uten-a-fa-napp/2-1-4918510 views
Logo-10.png